O NAS

Zespół Druga Wachta rozpoczął swoją działalność w połowie 2020 roku.

W repertuarze grupy znajdują się utwory, których charakter najlepiej oddaje określenie – lekka piosenka żeglarska.

Autorski repertuar grupy to najczęściej utwory opisujące rzeczywistość w sposób żartobliwy, dochodząc czasami do granicy pastiszu.

Grupa związana jest ze środowiskiem Jacht Klub Oldtimer – stowarzyszeniem skupiającym pasjonatów starych żaglowców – stąd większość autorskich utworów wykonywanych przez Drugą Wachtę oparta jest na prawdziwych zdarzeniach i dotyczy realnych ludzi i jachtów – między innymi takich ikon Wielkich Jezior Mazurskich jak Biegnąca Po Falach czy Płynący Obłok.

Druga Wachta nie ogranicza się jednak wyłącznie do pieśni żeglarskich.

Grupa wykonuje również utwory o charakterze balladowym, w szerokim zakresie tematycznym i stylistycznym.

<< >>